Zúčastnení partneri

Partnermi informačného portálu www.najomne.sk sú bytové družstvá, bytové podniky, správcovia bytov, spoločenstvá vlastníkov bytov a teraz už aj samostatné bytové domy.

Zúčastnení partneri posielajú vybrané informácie o jednotlivých bytoch a bytových domoch na nezávislý portál v mesačných intervaloch.

Informácie sú potom prístupné jednotlivým vlastníkom/nájomníkom bytov prostredníctvom internetového portálu, po zadaní prihlasovanieho mena a hesla. Vlastníkovi resp. nájomníkovi bytu sú k dispozícii údaje iba o svojom byte resp. o svojom bytovom dome.

Zúčastneným partnerom, po novom, môže byť aj samotný bytový dom bez toho, aby zverejňoval na portáli údaje o bytoch resp, o vlastníkoch. Stačí, ak bude využívať sekcie Život Vášho domu a Kancelária zástupcu vlastníkov bytov / predsedu SVB.

Všetky informácie poskytované správcami bytov sú bez osobných údajov!