Aktuálnosť údajov

Posledná aktualizácia údajov: 13.05.2021

Správcovské spoločnosti

Správcovská spoločnosť
Aktualizácia za obdobie
Correct Trade BB s.r.o.
Máj 2021
ESIN facility Apartmány Kukučka
December 2020
ESIN facility Apartmány Lomnica
Apríl 2021
Handimex - byt Nové Zámky, s.r.o.
Apríl 2021
HANDIMEX - správa bytov, s.r.o.
Apríl 2021
HANDIMEX-správca domu, s.r.o.
Apríl 2021
Mgr. Michaela Nováková - Správa bytov
Február 2021
PIDES PLUS
Apríl 2021
PIDES, s.r.o. Košice
Apríl 2021
TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.
Apríl 2021

Bytové družstvá

Bytové družstvo
Aktualizácia za obdobie
ÚBD Hornád
Marec 2021
ÚBD Košice-Ťahanovce
Január 2020
BD Bánovce nad Bebravou
Apríl 2021
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
Apríl 2021
OSBD Michalovce
Apríl 2021
OSBD Trebišov
Marec 2021
SBD III Košice
Apríl 2021
SBD Levoča
Apríl 2021

Spoločenstvá vlastníkov bytov

Spoločenstvo vlastníkov bytov
Aktualizácia za obdobie
Spoločenstvo vlastníkov bytov 24
Apríl 2021
Spoločenstvo vlastníkov bytov K+L
Máj 2021
SVB Štúrova 24, Zborovská 2
Máj 2021