Aktuálnosť údajov

Posledná aktualizácia údajov: 24.11.2020

Správcovské spoločnosti

Správcovská spoločnosť
Aktualizácia za obdobie
Correct Trade BB s.r.o.
November 2020
ESIN facility Apartmány Kukučka
November 2020
ESIN facility Apartmány Lomnica
November 2020
Handimex - byt Nové Zámky, s.r.o.
Október 2020
HANDIMEX - správa bytov, s.r.o.
Október 2020
HANDIMEX-správca domu, s.r.o.
Október 2020
Ing.Marián GIBA - správa bytov
Október 2020
PIDES PLUS
Október 2020
PIDES, s.r.o. Košice
Október 2020
TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.
Október 2020

Bytové družstvá

Bytové družstvo
Aktualizácia za obdobie
ÚBD Hornád
September 2020
ÚBD Košice-Ťahanovce
Január 2020
BD Bánovce nad Bebravou
Október 2020
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
November 2020
OSBD Michalovce
August 2020
OSBD Trebišov
Október 2020
SBD III Košice
Október 2020
SBD Levoča
Október 2020

Spoločenstvá vlastníkov bytov

Spoločenstvo vlastníkov bytov
Aktualizácia za obdobie
Spoločenstvo vlastníkov bytov 24
Október 2020
Spoločenstvo vlastníkov bytov K+L
November 2020
SVB Štúrova 24, Zborovská 2
November 2020