Aktuálnosť údajov

Posledná aktualizácia údajov: 17.09.2020

Správcovské spoločnosti

Správcovská spoločnosť
Aktualizácia za obdobie
Correct Trade BB s.r.o.
September 2020
ESIN facility Apartmány Kukučka
September 2020
ESIN facility Apartmány Lomnica
September 2020
Handimex - byt Nové Zámky, s.r.o.
August 2020
HANDIMEX - správa bytov, s.r.o.
August 2020
HANDIMEX-správca domu, s.r.o.
August 2020
Ing.Marián GIBA - správa bytov
August 2020
PIDES PLUS
August 2020
PIDES, s.r.o. Košice
August 2020
TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.
August 2020

Bytové družstvá

Bytové družstvo
Aktualizácia za obdobie
ÚBD Hornád
Júl 2020
ÚBD Košice-Ťahanovce
Január 2020
BD Bánovce nad Bebravou
August 2020
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
August 2020
OSBD Trebišov
Júl 2020
SBD III Košice
Júl 2020
SBD Levoča
August 2020

Spoločenstvá vlastníkov bytov

Spoločenstvo vlastníkov bytov
Aktualizácia za obdobie
Spoločenstvo vlastníkov bytov 24
September 2020
Spoločenstvo vlastníkov bytov K+L
September 2020
SVB Štúrova 24, Zborovská 2
September 2020