Aktuálnosť údajov

Posledná aktualizácia údajov: 20.02.2020

Správcovské spoločnosti

Správcovská spoločnosť
Aktualizácia za obdobie
Byty Poprad, s.r.o.
Január 2020
ESIN facility Apartmány Kukučka
Február 2020
ESIN facility Apartmány Lomnica
Február 2020
Handimex - byt Nové Zámky, s.r.o.
December 2019
HANDIMEX - správa bytov, s.r.o.
December 2019
HANDIMEX-správca domu, s.r.o.
December 2019
Ing.Marián GIBA - správa bytov
Január 2020
PIDES PLUS
December 2019
PIDES, s.r.o. Košice
December 2019
TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.
Január 2020

Bytové družstvá

Bytové družstvo
Aktualizácia za obdobie
ÚBD Hornád
December 2019
ÚBD Košice-Ťahanovce
December 2019
BD Bánovce nad Bebravou
December 2019
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
Február 2020
OSBD Trebišov
December 2019
SBD III Košice
Január 2020
SBD Levoča
Január 2020

Spoločenstvá vlastníkov bytov

Spoločenstvo vlastníkov bytov
Aktualizácia za obdobie
Spoločenstvo vlastníkov bytov K+L
Január 2020
SVB Štúrova 24, Zborovská 2
Január 2020