Informácie o Vašom bývaní

Info o Vašom byte

 • Oznamy správcu
 • Oznamy zástupcu vlastníkov bytov / predsedu SVB
 • Karta vlastníka, nájomníka - Aktuálne stavy
 • Karta vlastníka, nájomníka - Minulý rok
 • Minulý zálohový predpis
 • Aktuálny zálohový predpis
 • Budúci zálohový predpis
 • Zoznam zaplatených platieb a vratiek
 • Zoznam upomínaných dlhov
 • Odpočty studenej vody
 • Odpočty teplej vody
 • Odpočty ústredného kúrenia
 • Ročné vyúčtovanie
 • Stavy na fonde prevádzky, údržby a opráv domu
 • Stavy na fonde prevádzky, údržby a opráv vchodu

Život Vášho domu

 • O dome
 • Nahlasovanie porúch
 • Domové schôdze
 • Dokumenty domu
 • Zmluvy
 • Dôležité kontakty
 • Fotogaléria
 • Štatistika a ekonomika domu
 • Nastavené sadzby, poplatky a limity
 • Karta stavov domu - aktuálne stavy
 • Karta stavov domu - minulý rok
 • Aktuálny zálohový predpis domu
 • Budúci zálohový predpis domu
 • Ročné vyúčtovanie

Používateľská zóna

(pre prístup k informáciám o byte a dome)

Prihlásenie